Pakej Umrah 2020

Rancang perjalanan umrah & ziarah anda melalui kami, D Arrasyh Travel
PERGI DENGAN RASA, PULANG BERSAMA PERUBAHAN”

Anda sedang merancang perjalanan umrah untuk anda, ibu ayah dan keluarga?

Mari daftar bersama kami D Arrasyh Travel. Insya-allah, dengan memilih kami bererti kami memegang amanah dan tanggungjawab untuk memenuhi impian anda, ibu ayah dan keluarga sebagai tetamu Allah dan Rasulullah di dalam kepuasan ibadah dengan perkhidmatan yang sebaiknya.

UMRAH EKONOMI

UMRAH EKONOMI JANUARI – APRIL 2020

TARIKH BILIK BER 5 / BER 4 BILIK BER 3 BILIK BER 2 PILIHAN
05 JAN – 16 JAN RM 5990 RM 6290 RM 6690 DAFTAR
10 JAN – 21 JAN RM 5990 RM 6290 RM 6690 DAFTAR
14 JAN – 25 JAN RM 5990 RM 6290 RM 6690 DAFTAR
18 JAN – 29 JAN RM 5990 RM 6290 RM 6690 DAFTAR
22 JAN – 02 FEB RM 5990 RM 6290 RM 6690 DAFTAR
26 JAN – 06 FEB RM 5990 RM 6290 RM 6690 DAFTAR
30 JAN – 10 FEB RM 5990 RM 6290 RM 6690 DAFTAR
03 FEB – 14 FEB RM 5990 RM 6290 RM 6690 DAFTAR
08 FEB – 19 FEB RM 5990 RM 6290 RM 6690 DAFTAR
13 FEB – 24 FEB RM 5990 RM 6290 RM 6690 DAFTAR
18 FEB – 29 FEB RM 5990 RM 6290 RM 6690 DAFTAR
23 FEB – 05 MAC RM 5990 RM 6290 RM 6690 DAFTAR
28 FEB – 10 MAC RM 5990 RM 6290 RM 6690 DAFTAR
04 MAC – 15 MAC RM 5990 RM 6290 RM 6690 DAFTAR
09 MAC – 20 MAC RM 5990 RM 6290 RM 6690 DAFTAR
18 MAC – 29 MAC RM 5990 RM 6290 RM 6690 DAFTAR
29 MAC – 09 APR RM 5990 RM 6290 RM 6690 DAFTAR
03 APR – 14 APR RM 5990 RM 6290 RM 6690 DAFTAR
08 APR – 19 APR RM 5990 RM 6290 RM 6690 DAFTAR
11 APR – 22 APR RM 5990 RM 6290 RM 6690 DAFTAR

UMRAH EKONOMI CUTI SEKOLAH MAC 2020

TARIKH BILIK BER 5 / BER 4 BILIK BER 3 BILIK BER 2 PILIHAN
12 MAC – 23 MACRM 6590RM 6890 RM 7290 DAFTAR
15 MAC – 26 MACRM 6590 RM 6890 RM 7290 DAFTAR

UMRAH EKONOMI CUTI SEKOLAH MEI / JUN 2020

TARIKH BILIK BER 5 / BER 4 BILIK BER 3 BILIK BER 2 PILIHAN
26 MEI – 06 JUNRM 6590RM 6890 RM 7290 DAFTAR
29 MEI – 09 JUNRM 6590 RM 6890 RM 7290 DAFTAR

UMRAH EKONOMI SEPTEMBER – NOVEMBER 2020

TARIKH BILIK BER 5 / BER 4 BILIK BER 3 BILIK BER 2 PILIHAN
19 SEP – 30 SEP RM 5990 RM 6290 RM 6690 DAFTAR
23 SEP – 04 OKT RM 5990 RM 6290 RM 6690 DAFTAR
05 OKT – 16 OKTRM 5990 RM 6290 RM 6690 DAFTAR
17 OKT – 28 OKT RM 5990 RM 6290 RM 6690 DAFTAR
29 OKT – 09 NOVRM 5990 RM 6290 RM 6690 DAFTAR
01 NOV – 12 NOV RM 5990 RM 6290 RM 6690 DAFTAR
12 NOV – 23 NOVRM 5990 RM 6290 RM 6690 DAFTAR

UMRAH EKONOMI CUTI SEKOLAH NOVEMBER / DISEMBER 2020

TARIKH BILIK BER 5 / BER 4 BILIK BER 3 BILIK BER 2 PILIHAN
23 NOV – 04 DISRM 6590RM 6890 RM 7290 DAFTAR
26 NOV – 07 DISRM 6590 RM 6890 RM 7290 DAFTAR
05 DIS – 16 DIS RM 6590 RM 6890 RM 7290 DAFTAR
16 DIS – 27 DIS RM 6590 RM 6890 RM 7290 DAFTAR
26 DIS – 06 JAN 2021RM 6590 RM 6890 RM 7290 DAFTAR

UMRAH IMPIAN

UMRAH IMPIAN JANUARI – APRIL 2020

TARIKH BILIK BER 5 / BER 4 BILIK BER 3 BILIK BER 2 PILIHAN
04 JAN – 15 JAN RM 6990 RM 7390 RM 7790 DAFTAR
08 JAN – 19 JAN RM 6990 RM 7390 RM 7790 DAFTAR
12 JAN – 23 JAN RM 6990 RM 7390 RM 7790 DAFTAR
16 JAN – 27 JAN RM 6990 RM 7390 RM 7790 DAFTAR
20 JAN – 31 JAN RM 6990 RM 7390 RM 7790 DAFTAR
24 JAN – 04 FEB RM 6990 RM 7390 RM 7790 DAFTAR
28 JAN – 08 FEB RM 6990 RM 7390 RM 7790 DAFTAR
01 FEB – 12 FEBRM 6990 RM 7390 RM 7790 DAFTAR
06 FEB – 17 FEB RM 6990 RM 7390 RM 7790 DAFTAR
11 FEB – 22 FEB RM 6990 RM 7390 RM 7790 DAFTAR
16 FEB – 27 FEB RM 6990 RM 7390 RM 7790 DAFTAR
21 FEB – 03 MAC RM 6990 RM 7390 RM 7790 DAFTAR
26 FEB – 08 MAC RM 6990 RM 7390 RM 7790 DAFTAR
02 MAC – 13 MAC RM 6990 RM 7390 RM 7790 DAFTAR
05 MAC – 16 MAC RM 6990 RM 7390 RM 7790 DAFTAR
08 MAC – 19 MAC RM 6990 RM 7390 RM 7790 DAFTAR
29 MAC – 09 APR RM 6990 RM 7390 RM 7790 DAFTAR
01 APR – 12 APR RM 6990 RM 7390 RM 7790 DAFTAR
06 APR – 17 APR RM 6990 RM 7390 RM 7790 DAFTAR
11 APR – 22 APR RM 6990 RM 7390 RM 7790 DAFTAR

UMRAH IMPIAN CUTI SEKOLAH MAC 2020

TARIKH BILIK BER 5 / BER 4 BILIK BER 3 BILIK BER 2 PILIHAN
11 MAC – 22 MACRM 7590RM 7990 RM 8390 DAFTAR
14 MAC – 25 MACRM 7590 RM 7990 RM 8390 DAFTAR

UMRAH IMPIAN CUTI SEKOLAH MEI/JUN 2020

TARIKH BILIK BER 5 / BER 4 BILIK BER 3 BILIK BER 2 PILIHAN
25 MEI – 05 JUNRM 7590RM 7990 RM 8390 DAFTAR
30 MEI – 10 JUNRM 7590 RM 7990 RM 8390 DAFTAR

UMRAH IMPIAN SEPTEMBER – NOVEMBER 2020

TARIKH BILIK BER 5 / BER 4 BILIK BER 3 BILIK BER 2 PILIHAN
16 SEP – 27 SEP RM 6990 RM 7390 RM 7790 DAFTAR
26 SEP – 07 OKT RM 6990 RM 7390 RM 7790 DAFTAR
03 OKT – 14 OKTRM 6990 RM 7390 RM 7790 DAFTAR
15 OKT – 26 OKT RM 6990 RM 7390 RM 7790 DAFTAR
30 OKT – 10 NOVRM 6990 RM 7390 RM 7790 DAFTAR
04 NOV – 15 NOV RM 6990 RM 7390 RM 7790 DAFTAR
14 NOV – 25 NOVRM 6990 RM 7390 RM 7790 DAFTAR

UMRAH IMPIAN CUTI SEKOLAH NOVEMBER / DISEMBER 2020

TARIKH BILIK BER 5 / BER 4 BILIK BER 3 BILIK BER 2 PILIHAN
24 NOV – 05 DISRM 7590RM 7990 RM 8390 DAFTAR
02 DIS – 13 DISRM 7590 RM 7990 RM 8390 DAFTAR
08 DIS – 19 DIS RM 7590 RM 7990 RM 8390 DAFTAR
12 DIS – 23 DIS RM 7590 RM 7990 RM 8390 DAFTAR
19 DIS – 30 DIS RM 7590 RM 7990 RM 8390 DAFTAR
22 DIS – 02 JAN 2021 RM 7590 RM 7990 RM 8390 DAFTAR

UMRAH SELESA

UMRAH SELESA JANUARI – APRIL 2020

TARIKH BILIK BER 5 / BER 4 BILIK BER 3 BILIK BER 2 PILIHAN
02 JAN – 13 JAN RM 7990 RM 8490 RM 8890 DAFTAR
09 JAN – 20 JAN RM 7990 RM 8490 RM 8890 DAFTAR
13 JAN – 24 JAN RM 7990 RM 8490 RM 8890 DAFTAR
17 JAN – 28 JAN RM 7990 RM 8490 RM 8890 DAFTAR
21 JAN – 01 FEB RM 7990 RM 8490 RM 8890 DAFTAR
25 JAN – 05 FEB RM 7990 RM 8490 RM 8890 DAFTAR
29 JAN – 09 FEB RM 7990 RM 8490 RM 8890 DAFTAR
02 FEB – 13 FEB RM 7990 RM 8490 RM 8890 DAFTAR
07 FEB – 18 FEB RM 7990 RM 8490 RM 8890 DAFTAR
12 FEB – 23 FEB RM 7990 RM 8490 RM 8890 DAFTAR
17 FEB – 28 FEB RM 7990 RM 8490 RM 8890 DAFTAR
22 FEB – 04 MAC RM 7990 RM 8490 RM 8890 DAFTAR
27 FEB – 09 MAC RM 7990 RM 8490 RM 8890 DAFTAR
03 MAC – 14 MAC RM 7990 RM 8490 RM 8890 DAFTAR
08 MAC – 19 MAC RM 7990 RM 8490 RM 8890 DAFTAR
18 MAC – 03 APRRM 7990 RM 8490 RM 8890 DAFTAR
28 MAC – 08 APR RM 7990 RM 8490 RM 8890 DAFTAR
02 APR – 13 APR RM 7990 RM 8490 RM 8890 DAFTAR
07 APR – 18 APR RM 7990 RM 8490 RM 8890 DAFTAR
12 APR – 23 APR RM 7990 RM 8490 RM 8890 DAFTAR
16 APR – 27 APR RM 7990 RM 8490 RM 8890 DAFTAR

UMRAH SELESA CUTI SEKOLAH MAC 2020

TARIKH BILIK BER 5 / BER 4 BILIK BER 3 BILIK BER 2 PILIHAN
13 MAC – 24 MACRM 8590RM 9090 RM 9490 DAFTAR
16 MAC – 27 MACRM 8590 RM 9090 RM 9490 DAFTAR

UMRAH SELESA CUTI SEKOLAH MEI/JUN 2020

TARIKH BILIK BER 5 / BER 4 BILIK BER 3 BILIK BER 2 PILIHAN
27 MEI – 07 JUNRM 8590RM 9090 RM 9490 DAFTAR
31 MEI – 11 JUNRM 8590 RM 9090 RM 9490 DAFTAR

UMRAH SELESA SEPTEMBER – NOVEMBER 2020

TARIKH BILIK BER 5 / BER 4 BILIK BER 3 BILIK BER 2 PILIHAN
20 SEP – 01 OKT RM 7990 RM 8490 RM 8890 DAFTAR
28 SEP – 09 OKT RM 7990 RM 8490 RM 8890 DAFTAR
01 OKT – 12 OKT RM 7990 RM 8490 RM 8890 DAFTAR
12 OKT – 23 OKT RM 7990 RM 8490 RM 8890 DAFTAR
24 OKT – 04 NOV RM 7990 RM 8490 RM 8890 DAFTAR
03 NOV – 14 NOV RM 7990 RM 8490 RM 8890 DAFTAR
11 NOV – 22 NOV RM 7990 RM 8490 RM 8890 DAFTAR

UMRAH SELESA CUTI SEKOLAH NOVEMBER / DISEMBER 2020

TARIKH BILIK BER 5 / BER 4 BILIK BER 3 BILIK BER 2 PILIHAN
21 NOV – 02 DISRM 8590RM 9090 RM 9490 DAFTAR
27 NOV – 08 DIS RM 8590 RM 9090 RM 9490 DAFTAR
01 DIS – 12 DIS RM 8590 RM 9090 RM 9490 DAFTAR
10 DIS – 21 DIS RM 8590 RM 9090 RM 9490 DAFTAR
15 DIS – 26 DIS RM 8590 RM 9090 RM 9490 DAFTAR
24 DIS – 04 JAN 2021 RM 8590 RM 9090 RM 9490 DAFTAR

UMRAH MENCINTAI NABI

UMRAH MENCINTAI NABI SAW JANUARI – APRIL 2020

TARIKH BILIK BER 5 / BER 4 BILIK BER 3 BILIK BER 2 PILIHAN
04 JAN – 20 JAN RM 8690RM 9290 RM 9690 DAFTAR
11 JAN – 27 JAN RM 8690 RM 9290 RM 9690 DAFTAR
22 JAN – 07 FEB RM 8690 RM 9290 RM 9690 DAFTAR
02 FEB – 18 FEB RM 8690 RM 9290 RM 9690 DAFTAR
10 FEB – 26 FEB RM 8690 RM 9290 RM 9690 DAFTAR
19 FEB – 06 MAC RM 8690 RM 9290 RM 9690 DAFTAR
01 MAC – 17 MAC RM 8690 RM 9290 RM 9690 DAFTAR
23 MAC – 08 APRRM 8690 RM 9290 RM 9690 DAFTAR
28 MAC – 13 APR RM 8690 RM 9290 RM 9690 DAFTAR
01 APR – 17 APR RM 8690 RM 9290 RM 9690 DAFTAR
06 APR – 20 APR RM 8690 RM 9290 RM 9690 DAFTAR

UMRAH MENCINTAI NABI SAW CUTI SEKOLAH MAC 2020

TARIKH BILIK BER 5 / BER 4 BILIK BER 3 BILIK BER 2 PILIHAN
12 MAC – 28 MACRM 9290 RM 9890 RM 10 290 DAFTAR
15 MAC – 31 MACRM 9290 RM 9890 RM 10 290 DAFTAR

UMRAH MENCINTAI NABI SAW CUTI SEKOLAH MEI/JUN 2020

TARIKH BILIK BER 5 / BER 4 BILIK BER 3 BILIK BER 2 PILIHAN
25 MEI – 10 JUNRM 9290 RM 9890 RM 10 290 DAFTAR
28 MEI – 13 JUNRM 9290 RM 9890 RM 10 290 DAFTAR

UMRAH MENCINTAI NABI SAW SEPTEMBER – NOVEMBER 2020

TARIKH BILIK BER 5 / BER 4 BILIK BER 3 BILIK BER 2 PILIHAN
16 SEP – 02 OKTRM 8690RM 9290 RM 9690 DAFTAR
26 SEP – 12 OKTRM 8690 RM 9290 RM 9690 DAFTAR
01 OKT – 17 OKT RM 8690 RM 9290 RM 9690 DAFTAR
13 OKT – 29 OKT RM 8690 RM 9290 RM 9690 DAFTAR
31 OKT – 16 NOVRM 8690 RM 9290 RM 9690 DAFTAR
02 NOV – 18 NOVRM 8690 RM 9290 RM 9690 DAFTAR

UMRAH MENCINTAI NABI SAW CUTI SEKOLAH NOVEMBER / DISEMBER 2020

TARIKH BILIK BER 5 / BER 4 BILIK BER 3 BILIK BER 2 PILIHAN
21 NOV – 07 DISRM 9290 RM 9890 RM 10 290 DAFTAR
29 NOV – 15 DISRM 9290 RM 9890 RM 10 290 DAFTAR
05 DIS – 21 DISRM 9290 RM 9890 RM 10 290 DAFTAR
15 DIS – 31 DISRM 9290 RM 9890 RM 10 290 DAFTAR
23 DIS – 08 JAN 2021RM 9290 RM 9890 RM 10 290 DAFTAR

UMRAH RAMADAN

UMRAH RAMADAN 2020

PAKEJ TARIKH BILIK BER 5 / BER 4
BILIK BER 3 BILIK BER 2
PILIHAN
SAMBUT RAMADAN (12H/10M) 16 APR – 27 APR RM 7590 RM 7990 RM 8390 DAFTAR
AWAL RAMADAN (12H/10M) 23 APR – 04 MEI RM 8690 RM 9290 RM 9890 DAFTAR
PERTENGAHAN RAMADAN (12H/10M) 02 MEI – 13 MEI RM 9390 RM 9990 RM 10 590 DAFTAR
AKHIR RAMADAN (15H/13M) 13 MEI – 27 MEI RM 12 890 RM 14 890 RM 16 890 DAFTAR
SAMBUT SYAWAL (12H/10M) 19 MEI – 30 MEI RM 8690 RM 9290 RM 9890 DAFTAR
SEBULAN RAMADAN (33H/31M)
23 APR – 25 MEI RM 24 690 RM 26 690 RM 28 690 DAFTAR

MAKLUMAT PAKEJ UMRAH 2020

 • Lihat sini untuk
 1. Keterangan Pakej Umrah Ekonomi
 2. Keterangan Pakej Umrah Impian
 3. Keterangan Pakej Umrah Selesa
 4. Keterangan Pakej Umrah Mencintai Nabi SAW
 5. Keterangan Pakej Umrah Ramadan
 • Wang pendahuluan (deposit) adalah sebanyak RM 500 seorang sebagai fi penempahan. Lihat sini Cara Pendaftaran dan Tempahan
 • Baki pembayaran (bayaran penuh) hendaklah dijelaskan dalam masa 45 hari sebelum tarikh penerbangan.
 • Harga kanak-kanak yang berumur 2 hingga 12 tahun adalah potongan RM 500 dari harga dewasa.
 • Bayi berumur bawah 2 tahun hanya dikenakan bayaran RM 2100.
 • Pemohon perlu menyediakan segala dokumen perjalanan dan dokumen sokongan yang diperlukan bagi permohonan visa umrah. Lihat sini Permohonan Visa Umrah
 • Lihat sini untuk
 1. Aturcara Perjalanan Umrah 12 Hari / 10 Malam (Umrah Ekonomi/Impian/Selesa)
 2. Aturcara Perjalanan Umrah 17 Hari / 15 Malam (Umrah Mencintai Nabi SAW)
 3. Aturcara Perjalanan Umrah Ramadan
 • Harga tertakluk kepada pindaan dan perubahan penginapan, tambang penerbangan dan sebagainya tanpa notis
 • Tertakluk kepada Terma dan Syarat